Home » Support » Vibratie Opleiding

Vibratie Opleiding

Voert u trillingstesten uit op een elektrodynamische shaker? Heeft u wel eens het gevoel dat u alleen maar probeert testen op te zetten volgens ISO of MIL standaarden, maar wilt u weten wat de diepere betekenis is en hoe u uw testen nauwkeuriger kunt definiëren en hoe u ze meer de realtime omgeving van uw product kunt laten weergeven? Dan bent u op de juiste plek om alles te leren over trillingsmetingen en hoe u deze kunt optimaliseren.

 

 

De Vibration Academy is ontwikkeld in samenwerking met de VRU (Vibration Research University).

Opleindingen in de wereld van de vibratietesten

vibration class

Programma

Welkom bij ons uitgebreide trainingsprogramma over trillingsonderzoek, ontwikkeld in samenwerking met Vibration Research. Of u nu trillingsproeven uitvoert op een elektrodynamische shaker of ernaar streeft uw testprocessen af te stemmen op ISO- of MIL-normen, ons programma biedt een diepgaand begrip van de onderliggende principes.

Krijg inzicht in het nauwkeuriger definiëren van testen om realtime omgevingscondities voor uw producten te weerspiegelen.

Ons trainingsprogramma is ontworpen voor beginnende tot gevorderde experts in trillingsmetingen en is verdeeld in vier blokken, van basiskennis tot vaardigheid als expert. Verhoog uw capaciteiten als trillingsingenieur en verbeter uw effectiviteit in het veld.

Voor trillingsmonteurs die in geaccrediteerde laboratoria werken, zorgt ons programma ervoor dat u de nodige training krijgt om aan te tonen dat u voldoet aan de accreditatienormen.

Onze modules zijn zorgvuldig samengesteld om te voldoen aan de vereisten van elk relevant certificaat en accreditatieniveau.

Programma Overzicht

Vibration Class Program

Hoogtepunten van ons trainingsprogramma:

1. **Vaardigheidsevaluatie:** Elke cursus begint met een grondige vaardigheidsevaluatie om je kwalificaties te bepalen en je naar de juiste module te leiden. Als je merkt dat je nog niet aan de criteria voldoet, kun je gerust zijn: je hebt de optie om door te gaan of op een lager niveau te beginnen, zodat je je training kunt afstemmen op je specifieke behoeften.

2. **ISO17025 Compliance:** Onze trainingsmodules zijn nauwkeurig in kaart gebracht volgens de vereisten van ISO17025 en sluiten naadloos aan op de industrienormen. Dit zorgt ervoor dat je goed voorbereid bent op audits.

3. **Certificaatbeheer:** Om het bijhouden van certificaten te vereenvoudigen, heeft Vibration Research een functie geïntegreerd in hun app. Met deze tool kunt u moeiteloos uw certificaten voor elke voltooide module controleren en beheren, waardoor het voorbereidingsproces voor de audit wordt gestroomlijnd.

Kies voor ons trainingsprogramma om een uitgebreid begrip te krijgen van trillingsonderzoek, van fundamentele concepten tot geavanceerde methodologieën, en verhoog uw vaardigheid als een
trillingsingen ingenieur.

Vibration Academy training seminarsOn site training

 

Levels en Modules

Level 0

Level 0 - Module 0

Doel: Je verwerft basiskennis over het bedienen en aanpassen van de VR-besturingssoftware voor jouw testomstandigheden.

Voorkennis: Geen

Inhoud: Tijdens deze workshop verwerf je uitgebreide kennis over de correcte instellingen voor Sine, Random en Shock, evenals andere details waar je aandacht aan moet besteden

 

Je verwerft inzicht in het testen met Sine, Random en Shock profielen en begrijpt de relatie met de shaker. Je leert wat en hoe je wilt testen. Daarnaast maak je kennis met de werking van mechanische omgevingssimulatie en de betekenis van het woord “transferfunctie”. Er wordt een verband gelegd tussen een FFT-analyse en je testomstandigheden.

Verder krijg je een overzicht van verschillende regelstrategieën, zoals Enkelvoudig, Gemiddeld, Min-/Max, en Gewogen, met praktische voorbeelden. Je ontdekt welke regelstrategie het meest geschikt is voor jouw situatie. Ook krijg je inzicht in jouw controller en begrijp je waarom aanpassingen nodig kunnen zijn.

De workshop behandelt ook het maken van profielen in overeenstemming met IEC 60068-2-6,27,64. Je leert waarom de sensor de joystick is voor je controller en wat de term “gevoeligheid” inhoudt. Daarnaast worden de benodigde hardware en sensoren voor besturing besproken, samen met overwegingen voor systemen met digitale in-/uitgangen. Aandacht wordt besteed aan wat nodig is voor Plug & Play-functionaliteit.

Door deel te nemen aan deze training krijg je toegang tot onze tutorials en workshops. Een breed scala aan onderwerpen met uitgebreide ondersteuning met betrekking tot de shaker wordt hier aangeboden. Maak gebruik van deze informatiebronnen om de shaker naar wens af te stemmen of om je kennis bij te werken, zodat je de expert binnen je organisatie kunt worden.

 

Level 1

Level 1 - Module 1

Doel: Hoe kan ik een eenvoudige mechanische omgevingssimulatie met alle componenten correct uitvoeren zonder significante schade te veroorzaken?

Voorkennis: Werkingsprincipe van het shakers is je bekend

Inhoud: In Module I ontdek je de reden achter het “wobbelen” van een shaker en ontvang je uitleg over de “toolbox”. Deze toolbox bevat essentiële kennis die nodig is voor het bedienen van een shaker:

 • Identificatie van benodigde componenten voor het uitvoeren van een triltest
 • Begrip van de gevolgen van onbegrip van de componenten en de resulterende “wobbel”
 • Ervaring met de repercussies van het proberen te slim af te zijn met de natuurkunde
 • Inzicht in de onderlinge afhankelijkheden van componenten en de gevolgen van het negeren van deze afhankelijkheden, vooral bij het veranderen van individuele assen
 • Ontwikkeling van vaardigheden om uitdagingen aan te gaan en het begrip van onderlinge relaties in de toepassing
 • Verkenning van het fenomeen SINUS, waarbij de eenvoud ervan als geniaal wordt beschouwd
 • Begrip van het concept van frequentierespons en de cruciale rol ervan voor schokdemperprestaties
 • Onderzoek naar de delicate balans tussen schokken en geschokt zijn, aangeduid als de SHOCK Strain
 • Bewustwording van de belangrijkheid van resolutie en het achterliggende concept van “antialiasing”
 • Analyse van de complexiteit van de RANDOM en de vraag of alles werkelijk op hetzelfde moment gebeurt
 • Overweging van meetonzekerheid en het belang ervan, ondanks vertrouwen in fabrikanten
 • Onderzoek naar het oplossen van problemen en de principes die moeten worden toegepast, met de onderzoeker als hoofdrolspeler.
Level 2

Level 2 - Module 2

Doel: Hoe voer ik een mechanische omgevingssimulatie uit met inachtneming van faalanalyse, normatieve verklaring en meetonzekerheid, en hoe kan ik de resultaten evalueren en vergelijken met vergelijkbare tests?

Voorkennis: Grondbeginselen van trillingsonderzoek zijn je bekend

Inhoud: Werke je dagelijks met een shaker en verstrek je een verklaring van conformiteit af volgens bepaalde normen?

In Module 2 wordt stap voor stap uitgelegd hoe je de doelstellingen van een test leert.

 • Uitleg over het doel van trillingstesten en inzicht in modale analyse.
 • Het leren waarnemen en begrijpen van fouten.
 • Kennismaking met de zichtbare vibratietheorie.
 • Begrip van de conformiteitsverklaring (standaardisatie).
 • Behandeling van het belangrijkste doel en de voordelen van een test, inclusief het begrijpen van de betekenis van vergelijkbare meetresultaten.
 • Leren over het belang van de meetonzekerheidsanalyse (MU) met praktijkvoorbeelden.
 • Herkenning van fouten in het testsysteem en interpretatie van mogelijke fouten en hun oorzaken.
 • Inzicht in de interactie tussen sensor/regelsysteem/machine/opspanning/mens.
 • Verkrijgen van inzicht en begrip om het doel van 10% te bereiken.
Level 3-3

Level 3 - Module 3

Doel: Hoe voer ik speciale gevallen van mechanische omgevingssimulatie op grote shakers correct en reproduceerbaar uit?

Voorkennis: Grondbeginselen van trillingsonderzoek + meetonzekerheid + foutenanalyse zijn je bekend

Inhoud: Werkt u met specimens die dermate groot zijn dat ze niet volledig kunnen worden bevestigd op de traditionele tafels van een shaker?

In niveau 3 ontdek je de betekenis van het feit dat de uitstekende delen van het te inspecteren object “opgevangen” moeten worden door een wel ontworpen montagestuk om ongewenste effecten te elimineren.

 • Leren hoe slecht ontworpen fixtures ongewenste interferentie kunnen veroorzaken en hoe hiermee om te gaan.
 • Begrip van het gebruik van zogenaamde extensies/satellieten om het opspanoppervlak van de tafel te vergroten.
 • Inzicht in het concept hierachter en de eenvoud, maar ook de verraderlijkheid ervan.
 • Je verwerft praktische kennis voor het monteren van een testobject over een zeer groot oppervlak.
 • Leren voldoen aan normatieve eisen met betrekking tot de fixtures.
 • Verkrijgen van gereedschap om kleine oorzaken te herkennen die enorme effecten kunnen hebben.
 • Leren van verschillende controlestrategieën en subtiliteiten met betrekking tot sensoren.
 • Inzicht in wat rotatiemodi kunnen doen met een Device Under Test (DUT).
 • Observatie van het effect van een dynamische impuls op het totale systeem.
 • Inzicht in dynamica en mechanische integriteit.
 • Waarnemen van het effect van thermodynamische effecten en de mogelijke vastloopproblemen, los van de DUT.
Level 3-4

Level 3 - Module 4

Doel: De “juiste bevestiging” voor mijn DUT op de shaker zonder mijn test te vervalsen

Voorkennis: Grondbeginselen van trillingsonderzoek + meetonzekerheid + foutenanalyse zijn je bekend

Inhoud: Bevestig je proefstukken aan de shaker en monteer je ze op de shaker?
Ontwerpt u uw eigen fixtures en moet u er zeker van zijn dat ze correct gemonteerd zijn?
Moet u begrijpen wat de opstelling kan doen met uw DUT?

In module 4 leert u hoe u de “juiste” bevestiging kunt kiezen, bepalen en ontwikkelen.

 • Begrip van de speciale betekenis van een fixture en de schade die kan ontstaan bij het negeren van fysieke regels.
 • Ervaring met de transferfunctie en de impact van de fixture op de Device Under Test (DUT).
 • Inzicht in de betekenis van schroefverbindingen en waarom ze geen mythe zijn.
 • Vermogen om de juiste materiaalkeuze te bepalen en begrip van de relatie met demping en thermische uitzetting.
 • Begrip van de context waarin de bevestiging invloed heeft op de uitkomst van de test.
 • Ervaring met sleufgaten en inzicht in hun daadwerkelijke houdkracht.
 • Ervaring met de klemkracht en begrip van de interactie tussen vervorming aan de sliptafel en de resulterende gevolgen.
 • Kennis van de berekeningsgrondslagen en constructievaardigheden die nodig zijn om de fixtures op de juiste manier te ontwerpen.
Level 4-5

Level 4 - Module 5

Doel: De natuur is niet 1-dimensionaal” – Het grote geheel. De vereniging van bewegingen en hun effecten!

Voorkennis: je hebt al een fundamentele kennis van trillingstesten en je bent al bekend met wat specialere gevallen in de triltestwereld

Inhoud: Echte systemen hebben doorgaans meer dan één vrijheidsgraad en zijn zelden lineair. We streven naar een direct en helder begrip van dwarskrachten en hoe hiermee om te gaan.

In Module 5 leer je hoe je de werking van dwarskrachten “visualiseert” en het verband met het testresultaat uitlegt.

 • Je zult de diepgaande kennis opdoen over mechanische dynamica en hun impact op het testresultaat.
 • Je zult de visuele weergave zien van “schadelijke” laterale versnellingen.
 • Je zult expertkennis opdoen over hoe je realistischere problemen kunt analyseren in SDOF-systemen.
 • Je leert hoe je vrije schommelingen kunt onderzoeken in ongedempte lineaire systemen met meer dan één vrijheidsgraad.
 • Je krijgt de illustratie van een gedwongen oscillatie van licht gedempte lineaire systemen met veel vrijheidsgraden.
 • Je zult het causale effect van demping herkennen en de ontelbare mogelijke capaciteiten begrijpen.
 • Je zult oorzaak en gevolg van dwarskrachten in SDOF-systemen herkennen en de diversiteit van de resultaten begrijpen die verantwoordelijk bijdragen.
Level 4-6

Level 4 - Module 6

Doel: De puzzel samenbrengen – alle componenten en testelementen samenvoegen om de “TEST CASE” te construeren, degene die nodig is.

Voorwaarden: je hebt al een fundamentele kennis van trillingstesten en je bent al bekend met wat specialere gevallen in de triltestwereld en je bent bekend met de algemene laboratoria werking

Inhoud: Test fintuning is een benadering om fouten te vermijden, vereist veel knowhow, maar

 • moet op kennis zijn gebaseerd, en
 • is de eerste keuze als het gaat om het testen van complexe systemen in een goed gedefinieerde omgeving.

In Module 6 leer je over de omgevingssimulatie en de invloed van alle componenten en testapparatuur met interactie, op en via het Device Under Test (DUT), in de context van het verwachte testresultaat bij mechanische trillingstesten.

 • Je leert de verbinding en ervaart de verdieping van trillingen en de toevoeging van factoren van omgevingssimulatie.
 • Je leert welk scenario moet worden genomen om de invloeden van de omgeving op technische producten te simuleren en zwakke punten te onthullen.
 • Q-Factor en wat het betekent om deze betekenis te begrijpen.
 • Je leert begrijpen wat FFT – Fast Fourier-transformatie – betekent en waarom we dit nodig hebben om een testschema te specificeren.
 • PSD – wat geeft het Power Spectrum Density ons en wat kunnen we ermee doen?
 • SRS – Voor welk scenario is het Shock Response Spectrum geschikt en welke uitspraken kan ik ermee doen?
 • FDS – Wat betekent het Fatigue Damage Spectrum? Hoe ga ik hiermee om? Wat kan ik testen met dit? Waarom heb ik FDS überhaupt nodig?
 • UDT – Welke mogelijkheden biedt de testreeks User Defined Transient? Is deze testreeks belangrijk voor mijn producten?