Home » TEDS nu standaard een optie voor alle IEPE sensoren van DJB

TEDS nu standaard een optie voor alle IEPE sensoren van DJB

Om de efficiëntie te optimaliseren en uw testprogramma’s te verbeteren, bieden we nu de optie van TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) op de meeste van onze sensoren met spanningsuitgang. TEDS versnellingsmeters bevatten een ingebedde microchip die belangrijke informatie over de versnellingsmeter opslaat, zoals fabrikant, modelnummer, serienummer, kalibratiegegevens, gevoeligheid, meeteenheden en meetbereik.

Wat is TEDS?

TEDS is een standaard die is gedefinieerd door het IEEE 1451.4 protocol, dat zelfidentificatie en zelfbeschrijving van sensoren mogelijk maakt, in deze context versnellingsmeters.

Waarom TEDS gebruiken?

Het belangrijkste voordeel van TEDS is dat het het opzetten van een meetsysteem vereenvoudigt en versnelt, vooral wanneer een groot aantal sensoren wordt gebruikt of wanneer sensoren vaak worden verwisseld. Met TEDS kan een data-acquisitiesysteem automatisch de sensor herkennen, de kalibratiegegevens ophalen en het systeem correct configureren, zodat nauwkeurige metingen gegarandeerd zijn.

Het vermindert het risico op menselijke fouten bij het invoeren van gegevens of het instellen van sensoren en zorgt voor een snellere instellingstijd, waardoor de algehele productiviteit en betrouwbaarheid van het meetsysteem verbetert.

TEDS ondersteunt ook traceerbaarheid. Als metingen moeten worden geverifieerd of als moet worden nagegaan wanneer een bepaalde sensor is gebruikt, kan TEDS alle daarvoor benodigde informatie leveren. Het is vooral nuttig in toepassingen waar precisie en controleerbaarheid essentieel zijn, zoals in de lucht- en ruimtevaart, de auto-industrie en industriële testomgevingen.

Welke instrumentatie is nodig om TEDS te gebruiken?

Om TEDS te gebruiken met je versnellingsmeters heb je een instrumentatiesysteem nodig dat de TEDS standaard ondersteunt, d.w.z. de IEEE 1451.4 standaard. Dit bestaat voornamelijk uit twee componenten:

TEDS sensoren: De sensoren zelf moeten voorzien zijn van een TEDS chip zoals die gebruikt wordt in de versnellingsmeters van DJB, die de benodigde informatie bevat voor zelfidentificatie en kalibratie.

Systeem voor gegevensverwerving (DAQ): Het DAQ-systeem of de DAQ-module moet TEDS ondersteunen (bijvoorbeeld een Prosig DATS-tetrad of vergelijkbaar). Dit betekent dat het de gegevens moet kunnen lezen die zijn opgeslagen in de TEDS-chip van de sensoren.

De meeste moderne DAQ-systemen ondersteunen TEDS en kunnen sensoren met TEDS automatisch herkennen. Het DAQ-systeem moet de informatie van de TEDS-chip kunnen lezen en vervolgens het meetsysteem automatisch configureren op basis van die informatie. Dit omvat bijvoorbeeld het instellen van het juiste meetbereik, kalibratiegegevens en meeteenheden.

Merk op dat uw software voor gegevensverwerving ook TEDS moet ondersteunen. Dit is cruciaal omdat het waarschijnlijk de software is waar u de gegevens van de sensoren bekijkt en behandelt. Veel moderne softwarepakketten voor gegevensverwerving ondersteunen TEDS en bieden eenvoudige interfaces voor het werken met TEDS gegevens.

Samenvattend: het gebruik van TEDS kan de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van uw meetsysteem verhogen, maar het vereist wel dat zowel uw sensoren als uw data-acquisitiesysteem (inclusief de hardware en het data-acquisitiesysteem) TEDS ondersteunen.

Wat is de geschiedenis van TEDS?

Het concept van Transducer Electronic Data Sheets (TEDS) werd geïntroduceerd door het IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) als onderdeel van de IEEE 1451 familie van smart transducer interface standaarden. De familie van standaarden heeft als doel een gemeenschappelijke interface te definiëren voor het verbinden van transducers met microprocessoren, instrumentatiesystemen en regel-/veldnetwerken.

De IEEE 1451 familie werd gestart in de jaren 1990 en is sindsdien geëvolueerd naar meerdere delen. Elk deel van de standaard behandelt verschillende aspecten en eigenschappen van transducer interfacing.

Het TEDS concept is specifiek gedefinieerd in de IEEE 1451.4 standaard. Dit deel van de standaard biedt een manier voor transducers (sensoren of actuatoren) om zichzelf te beschrijven door gebruik te maken van een ingebedde, gestandaardiseerde dataset, die de TEDS is.

IEEE 1451.4-2004, gepubliceerd in 2004, was de eerste versie van de standaard die TEDS definieerde. Het was getiteld “IEEE Standard for a Smart Transducer Interface for Sensors and Actuators – Mixed-Mode Communication Protocols and Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) Formats”.

Sinds het begin heeft TEDS bewezen zeer invloedrijk te zijn in de wereld van instrumentatie, testen en meten. Het heeft geholpen om het instellen en configureren van sensoren en meetsystemen te vereenvoudigen en te automatiseren, wat aanzienlijk heeft bijgedragen aan het verbeteren van de nauwkeurigheid, efficiëntie en betrouwbaarheid van deze systemen. Het heeft ook geholpen om de traceerbaarheid en reproduceerbaarheid te vergemakkelijken.

Hoewel de IEEE 1451.4 standaard het concept van TEDS heeft gedefinieerd, is de toepassing en implementatie van TEDS in sensoren en data-acquisitiesystemen aangestuurd door de industrie, sensorfabrikanten en eindgebruikers die de voordelen van deze standaard hebben herkend.